Stoppen met alcohol Monique de Bruin

Monique de Bruin (43) besloot van de ene dag op de andere om nooit meer een glas alcohol aan te raken. “Pas toen ik was gestopt kon ik zien hoe alcohol mijn leven had ondermijnd.”

“Ik ben relatief laat begonnen met drinken, pas toen ik een jaar of  dertig was. Gek genoeg speelde alcohol tijdens mijn puberteit en studiejaren nauwelijks tot geen rol. Ik dronk wel eens  - heel af en toe – één glaasje Baileys op een feestje en dat was het dan wel. Maar zo’n twaalf jaar geleden maakte ik ineens kennis met wijn. Dat gebeurde op een reis door Zuid Afrika, waar ik met mijn toenmalige vriend langs van die wijnproeverijen ging. Het drinken van wijn was een openbaring voor me. Ik vond het direct heel erg lekker! Vanaf die tijd dronk ik regelmatig een glaasje, maar het was nooit overdadig en ook zeker niet iedere dag.
Het werd pas een sluipende gewoonte vanaf het moment dat ik mijn vriend het huis uit had gezet en ik achterbleef met onze baby.

Diep ongelukkig
Mijn vriend en ik zijn in totaal twaalf jaar samen geweest, waarvan we de laatste zeven jaar samenwoonden en een kind kregen. Toen onze zoon Lucas veertien maanden was kwam ik erachter dat mijn vriend een relatie had die al speelde toen ik zwanger was. Pas toen Lucas geboren was, begon het erg op te vallen dat hij altijd weg was en nooit thuis. Er was geen communicatie en ook geen sex. Ik voelde me alleen en diep ongelukkig. Op een gegeven moment lag ik ’s nachts in bed - weer bezig de puzzel op te lossen - toen het net leek alsof iemand op mijn hoofd sloeg en zei: ‘maar Monique, zie je het dan niet!?’ Alles werd me plotseling zo duidelijk, ook het feit dat ik het een hele lange tijd niet had wíllen zien. Ondanks mijn voorgevoel was het toch een enorme klap in mijn gezicht. Ik heb hem een rol vuilniszakken gegeven en één uur de tijd om ons huis te verlaten en hij is vertrokken.

Eén fles per avond
Na een paar dagen kon ik mezelf weer bij elkaar rapen en binnen twee weken heb ik  samen met een goede vriendin al zijn overige spullen gepakt en ze laten opslaan. Ik heb mijn hele huis veranderd en bijgeschilderd om een frisse nieuwe start te kunnen maken. Ik móest gewoon door, al was het alleen maar om Lucas. En met behulp van goede vrienden en mijn aangeboren doorzettingsvermogen lukte dat aardig. Ook bij mijn buren ondervond ik  de nodige steun. We vormden een soort dorpsgemeenschap waarbij iedereen heel makkelijk met elkaar omging en we vaak bij elkaar aten én dronken. Ik had mijn eigen personeels- en organisatiebedrijf en kwam ’s avonds vaak moe thuis, nadat ik Lucas had afgehaald van de kinderopvang. En wat doe je dan? Dan neem je een glaasje. Ik nam er daarna nog eentje. Voorts eentje bij het koken, eentje bij het eten en soms ook nog daarna. Het leken er niet eens zoveel, maar ongemerkt ging er toch een hele fles per avond doorheen. Er was ook altijd wel een reden. Of ik was moe of  heel erg opgewekt, er viel iets te vieren of juist te betreuren. Zo is de wijn er in geslopen. Omdat een goede vriend nog veel meer dronk dan ik, vond ik altijd dat het met mij wel meeviel. Nu weet ik dat dit een enorme vergissing is. Want ondanks dat ik nooit echt dronken was, had ik met gemiddeld één fles per avond toch een enorm probleem!  Alleen denken heel veel mensen daar anders over, omdat alcohol zo algemeen geaccepteerd is. Dat heb ik pas begrepen toen ik bij de stichting de Helderheid terecht kwam. En ook hoe je jezelf voor de gek kan houden.

Je leeft maar één keer
Ondertussen bleef ik ‘gewoon’ drinken en maakte ik me steeds meer zorgen om mijn goede vriend die té veel dronk. Destijds las ik een artikel over De Helderheid, een stichting die inzicht én een uitweg biedt bij diverse verslavingen. Dit heb ik uitgescheurd om aan deze vriend te geven. Geen moment was er ook maar de gedachte dat het wellicht ook iets voor mij zou zijn. Nee hoor, met mijn ene flesje en veertig sigaretten per dag had ik geen probleem. Ik was gewoon een beetje mateloos. Dat was alles. Natuurlijk voelde ik me niet goed, dus zeven jaar geleden ben ik met een training van ‘De Opluchting’ voorgoed met het roken gestopt. Daarvan wist ik inmiddels zeker dat ik ermee moest stoppen, wilde ik mijn zoon achttien jaar zien worden! Maar minderen met de wijn, daar zag ik het nut niet van in. Zoals vaker gebeurt, werd ik na het stoppen met roken steeds dikker. Ik compenseerde het roken met meer eten én drinken. Na vele mislukte diëten werd ik nogal moedeloos. Ik at nu toch niet te veel? Nog steeds wilde ik het niet zien. Het was ook wel lastig, want van buiten zag het er allemaal goed uit. Ik had alles op de rails, de opvoeding van Lucas ging goed, mijn bedrijf was succesvol, maar tegelijk was er ook een diep gevoel van structureel niet-happy-zijn dat bleef knagen, maar dat ik natuurlijk ‘vrolijk’ wegdronk. Iedere ochtend nam ik me voor het nu echt niet te doen om mezelf diezelfde avond weer mijn eerste glas te zien  drinken. ‘Ach,’ ze ik dan. ‘Ik leef maar één keer! Ik mag toch wel een beetje genieten?!’ En als ik het niet zei wist iemand anders me dat wel te vertellen.

Ik heb daar staan huilen als een klein kind en vanaf die dag is
alles veranderd.

Bevrijding
En inderdaad: ik leef maar één keer. Met dat besef werd ik op een ochtend wakker en toen wist ik: ik ga stoppen met de drank! Het artikel van de Helderheid Stichting was blijven hangen. Die dag zocht ik direct hun website op en heb me toen opgegeven. Ik was het letterlijk zat!
Tijdens de Vrij van Alcoholtraining viel voor mij het kwartje. Die training is zo opgebouwd dat je op een zeker moment een doorbraak bereikt.  Dat is het moment dat je ineens ziet waar het bij jou om draait. Dat bleek bij mij mijn gevoeligheid te zijn. Ondanks het feit dat ik dacht dat ik me heel goed ont-wikkeld had uit die pijnlijke ervaring, had ik mijn kwetsbaarheid nooit meer durven tonen. Die dronk ik kunstig weg. Toen zag ik in dat mijn probleem helemaal niet over alcohol ging, maar over iets in mezelf dat ik afwees en waarvoor ik onder meer  alcohol gebruikte als middel om het bedekken, waardoor het probleem uiteindelijk groter werd. Dat inzicht bevrijdde mij in één klap. Ik heb daar staan huilen als een klein kind en vanaf die dag is alles veranderd. Of liever gezegd: ik werd weer wie ik in wezen ben. Zo is kleren maken mijn grote hobby en had ik mijn naaimachine al in geen jaren aangeraakt. Maar al een week na de training kwam ik weer thuis met een lap stof om er een jas van te maken. Ik heb nu geleerd om veel dichter bij mijn gevoel te blijven en dat heeft me een stuk zelfverzekerder gemaakt. Daarnaast ben ik ruim zeven kilo afgevallen, heb meer energie, leef bewuster en geniet ik van de kleinste dingen. Gecontroleerd drinken? Daar geloof ik niet in. Alcohol is een geniepige vijand. Niet is zeker in het leven, maar alcohol is voor mij een volledig afgesloten hoofdstuk. Daar hoef ik nooit meer mee te vechten. Dat geeft een hoop rust.”

PS
Enkele opmerkelijke feiten die aan het licht kwamen tijdens het symposium ‘De grote verdoving’ naar het boek van Erik Stofferis (directeur van de Helderheid):
*Alcohol is na koffie en thee het meest gebruikte genotmiddel; 
*Alcohol is sociaal geaccepteerd, maar valt qua werking onder de noemer ‘hard drugs’. Als het vandaag was uitgevonden, zou het morgen op de verboden lijst staan;
*Alcohol is de grootste bedreiging van onze maatschappij, op het gebied van gezondheid (Overmatig alcoholgebruik veroorzaakt 4,5% van de ziektelast; Tussen de 1500 en 2300 sterfgevallen aan kanker hangen samen met chronisch excessief alcoholgebruik. Daarnaast zijn er jaarlijks 1600 geregistreerde doden als gevolg van andere alcoholgerelateerde aandoeningen), veiligheid (Naar schatting is 25% van de verkeersdoden het gevolg van alcoholmisbruik) en kosten (2,6 miljard per jaar).
* Alcohol is zeer verslavend. Het CBS stelt dat er sprake is van ‘zwaar drinken' zodra op één of meer dagen per week minstens zes glazen alcohol worden gedronken.
Volgens deze definitie was in 2005 elf procent van de bevolking van twaalf jaar en ouder een zware drinker. Dat is ongeveer evenveel als tien jaar geleden. Bij sociaal gebruik kan er sprake zijn van matige geestelijke afhankelijkheid, bij intensief gebruik van grote geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid. Voor meer informatie, waaronder een alcohol-test en alcohol-advies:

www.alcoholinfo.nl
www.helderheid.nl