Suzanne Klemann

Suzanne Klemann (42) bepaalt samen met haar zus Monique het (beeldschone) gezicht van de succesvolle band Loïs Lane. Dit jaar vieren ze hun twintigjarige bestaan.

Waar geloof je in?
“Ik geloof stellig dat niets voor niets gebeurt en alles uiteindelijk goed komt. Altijd. Dit is mijn levensmotto geworden. ‘Goed’ is hierbij een betrekkelijk begrip. Het is niet altijd wat wij als ‘goed’ voor onszelf hadden bedacht. Soms gebeuren er dingen waarvan je pas later de positieve kant kunt zien. Het is niet altijd wat het lijkt. Bepaalde gebeurtenissen dienen nu eenmaal een hoger plan en verlopen dus niet volgens onze eigen vastomlijnde en veelal beperkte ideeën. Toen ons oudste zusje Caroline verongelukte, was ik ontroostbaar. Ze was pas vijfentwintig! Ik was woedend over zoveel onrecht en begreep niet waarom dit haar en ons moest overkomen. Nu, vele jaren later, kan ik ook positieve kanten van deze gebeurtenis zien. Haar taak hier op aarde was voltooid, hoe erg wij dat ook vonden. Mo en ik zijn er vroeg wijs door geworden. Het heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht en ons sterker gemaakt. Ons verdriet hebben we weten om te zetten in passie en gedrevenheid. Het heeft mede de basis gevormd van ons succes, hoe raar dat misschien ook klinkt.
Ik geloof ook in een leven na dit leven. Dat het hierna niet zomaar afgelopen is en onze ziel verder reist. Tijdens een sessie bij een regressietherapeut heb ik heel duidelijk twee vorige levens ervaren. Eén als Joodse jongen in Amsterdam, tijdens de tweede wereldoorlog die is afgevoerd door de Duitsers en één rond achttienhonderd in Indonesië. Ik zag het allemaal heel levendig voor me.”

Is er iets heilig voor je?
“Heilig? Jeetje, heilig klinkt zo verheven, zo religieus en dat ben ik niet. Maar goed als je toch wilt dat ik iets zeg dan zou ik een heilig respect voor het leven hebben. Dat hebben we niet in de hand, hoe graag we dat ook zouden willen met al ons controlegedrag. Het gaat zijn eigen weg.
En voor vriendschap. Daar hecht ik heel veel waarde aan.”

Muziek is mijn passie en gedrevenheid

Waar hoop je op?
“Ik hoop op een goed en waardevol leven voor alle mensen van wie ik hou en dus ook voor mezelf. Verder hoop ik vurig op een gezin voor mij en mijn vriendin. We zijn al heel wat jaren samen en een kind zou bij ons meer dan welkom zijn. Ik ervaar het als een oerverlangen. Het zou mijn geluk compleet maken.”

Wat zijn de ankers in je leven?
“Mijn ouders zijn altijd mijn ankers geweest. Ze vormen de basis van mijn bestaan en hebben me gevormd tot wie ik nu ben. Wij hebben het geluk gehad dat we heel ruimdenkende ouders hebben die ons in vrijheid en met veel respect hebben opgevoed. Bij hen kan ik volledige mezelf zijn en ik kan altijd op ze terugvallen. Mijn vriendin en mijn dierbaarste vrienden zijn om die reden ook ankers voor me.”

Waar vind je liefde?
“Liefde begint altijd bij jezelf. Omdat ik van mezelf houd kan ik mijn gebreken beter accepteren. Hierdoor ben ik beter in staat om ook anderen te accepteren en van ze te houden voor wie of wat ze zijn. Liefde vind ik in mijn muziek, bij de mensen van wie ik hou.
Liefde is een abstract begrip. Het is overal en in alles aanwezig. Zo ervaar ik Caroline’s liefde nog altijd om me heen. Fysiek is ze niet meer waarneembaar, maar haar liefde verdwijnt nooit.”

Volg je je hart of je hoofd?
“Ik kan mezelf wijs maken dat ik mijn hart volg, maar dat is meestal niet het geval. Ik ben iemand die zo veel mogelijk naar reële oplossingen zoekt, ook al gaan deze tegen mijn gevoel in. Het heeft veel te maken met mijn behoefte aan harmonie. Het liefst vermijd ik iedere vorm van conflict. Dat is ook best wel laf, aangezien ik daarmee mijn hart verloochen. Dat kan me wel eens opbreken. Deze verstandelijke benadering is een vorm van pure zelfbescherming, juist omdat ik zo emotioneel ben. Ik wil niet te lang in bepaalde emoties blijven hangen. Dat vreet energie en je wordt er geen blijer mens van. Hier komt mijn levensmotto weer duidelijk van pas. Vanwege mijn diepe vertrouwen in het feit dat dingen uiteindelijk goed komen, kan ik problemen eerder loslaten. Ik kijk liever vooruit. Voor je het weet heeft het leven je anders ingehaald.”

Meer informatie: www.loislane.nl