Bram Vermeulen

Bram Vermeulen (57) is iemand die soms zingt, soms liederen componeert. Iemand die schildert, columns, boeken of gedichten schrijft en af en toe ook televisieprogramma’s maakt. Hij is een levenskunstenaar die zelden niets doet. Hij heeft één uniek talent: hij is wie hij is.

Waar geloof je in?
Ik geloof in het feit dat het zin heeft ergens in te geloven. Deze zin is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Daar bedoel ik heel veel mee. Namelijk dat ik met mijn geloof de wereld kan beïnvloeden. Daarom heeft mijn leven zin.

Hoe ben je tot dit inzicht gekomen?
Zolang ik me kan heugen houd ik me bezig met de vraag waarom ik hier op aarde ben. Dat is ook de reden dat ik ooit psychologie ben gaan studeren. Later ben ik deze vraag via de spirituele weg uitgebreider gaan onderzoeken. Deze spirituele kant is voor mij niet alleen theorie gebleven. Want je kunt boeken lezen tot je erbij neer valt, er gaat niets boven eigen ervaring. Ik zeg altijd: ‘Je kunt aan niemand uitleggen hoe een appel smaakt als je nog nooit een appel hebt gegeten’. Zaken als synchroniteit en reïncarnatie heb ik aan den lijve ondervonden. Het hele circus zelf ervaren. Dat gebeurde toen ik voor het eerst van mijn leven de slagvelden van Verdun bezocht. Bij het zien van die enorme begraafplaats was ik compleet van slag. Wanneer je met zoiets omvangrijks geconfronteerd wordt, is dat op zich natuurlijk begrijpelijk. Alleen bleef dit gevoel bij mij bestaan. Het liet me niet meer los. Ik was er niet alleen door gefascineerd, het raakte me vooral emotioneel. Voordat het een echte obsessie ging worden, bedacht ik me dat dit gevoel me wellicht iets wilde duidelijk maken. Ik kon het alleen niet plaatsen. Totdat bepaalde mensen mij erop wezen dat het te maken zou kunnen hebben met een vorig leven. Naar aanleiding van mijn fascinatie besloot ik er een film over te gaan maken. “Duizend bommen en granaten”, voor de RVU. Hiervoor interviewde ik een aantal mensen die ‘Westhoeks’ spraken, een dialect dat ze in België, vlakbij Verdun, spreken. Tot ieders verbazing was ik in staat deze mensen feilloos te verstaan en begon ik in het ‘Westhoeks’ terug te praten. Het ging gewoon vanzelf! Toen viel alles ineens op z’n plek.

We zijn hier op aarde om bepaalde lessen te leren. Zolang je leeft, hebben jouw daden invloed in en om je heen.

Je gelooft dus in reïncarnatie. Maar waarom geeft dit geloof jouw leven zin?
Omdat ik geloof dat we hier op aarde zijn om bepaalde lessen te leren. Zolang je leeft, hebben jouw daden invloed op alles in en om je heen. Ik heb dit ooit heel precies weten te verwoorden in één van mijn liedteksten

‘De steen’:

Ik heb een steen verlegd in een
Rivier op aarde
Het water gaat er anders dan
Voorheen
De stroom van een rivier hou je
Niet tegen
Het water vindt er steeds een
Weg omheen.

Misschien eens, gevuld door
Sneeuw of regen,
Neemt de rivier mijn kiezel
Met zich mee,
Om hem dan glad en rond
Gesleten
Te laten rusten in de luwte van
De zee..................

Het gaat nog verder, maar de boodschap is duidelijk. Ons leven maakt een verschil en op een dag ben je ‘uitgeleerd’ en hoef je niet meer dit aardse leven te leven. Sinds een jaar of vijf ben ik dit inzicht meer wetenschappelijk gaan benaderen. Dat werd in gang gezet door mijn eerste ervaring bij de school waar mijn partner (Shireen Strooker, rc) aan verbonden is. De leer van deze Amerikaanse school is gebaseerd op het feit dat alles er al is en dat wij niet langer hoeven te zoeken, maar kunnen gaan vinden. Door in te tunen op ‘het veld’ en die principes om te gaan zetten in een persoonlijke ervaring. Dit is tot nog toe de theorie en kennis waar ik op heb zitten wachten. Ik begrijp ineens hoe helderziendheid, telekinesie en mijn eigen voorgevoel werken. Intuïtie en inspiratie worden ook allebei letterlijke ontvangen uit het veld. Zij noemen dat het Zero Point Field. Ook wel: ‘het informatieveld’. Daar bevindt zich alles. ‘Making known the unknown’ is hun stelling. Deze Ramtha School of Enlightment is genoemd naar Rama, de oorspronkelijke God van de Hindoes. Ramtha is wat ze noemen een Full Channel. Dat wil zeggen dat hij de laatste decennia via een vrouw, JZ Knight, tot ons komt. Hij neemt op bepaalde momenten volledig bezit van haar. Middels E.E.G’s hebben ze dat ook wetenschappelijk kunnen vaststellen. Hij is keihard en windt er geen doekjes om. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij in Amerika zit. Hij wil geen zoekers, maar critical students en stuurt mensen daarom ook wel eens expres met een kluitje het riet in.

Maar kritische mensen zullen dit toch niet kunnen geloven?
Dat is ook precies waarom hij ervoor kiest om zich op deze manier te vertonen. Allereerst omdat hij op deze manier al een heleboel zoekers kwijt is en ten tweede omdat hij mensen wil leren het idee los te laten ‘wie’ er tot hun spreekt. Dat ze meer gaan luisteren naar dat wát er tot hun gezegd wordt. Hij toont het schoolvoorbeeld van hoe argwaan werkt. Ik heb inmiddels ervaren wat er gebeurt als Ramtha in haar treedt. Haar stem verandert dan compleet en haar nek wordt ineens twee keer zo dik.

Kan je kort uitleggen wat er met ‘het veld’ wordt bedoeld?
Het veld is de wetenschappelijke definitie van spiritualiteit. De Chinezen hebben het over ‘Chi’, de Hindoes noemen het ‘het Onnoembare’. Alles is deel van het veld. Ook wij. Ons bewustzijn heeft materie gecreëerd, zoals ons lichaam en alles om ons heen. Dit zijn onze projecties die op hun beurt onze werkelijkheid scheppen. En ook die is van niemand hetzelfde, omdat wij nu eenmaal allemaal onze eigen projectie hebben. Onze werkelijkheid verschilt en toch kunnen we naast elkaar bestaan.

Het klinkt allemaal erg mooi, maar wat heb jij hieraan in je dagelijkse leven?
Om te beginnen pieker ik niet meer. Ik weet nu dat denken niets anders is dan het aanleggen van magnetische veldjes. We denken niet zelf, we slaan ook zelf niets op. Alles wordt opgeslagen in het veld. Dus als we ons iets herinneren, dan maken we een bepaalde frequentie en komt de informatie naar ons terug.
Dit principe hanteer ik ook in mijn werk. Ik begrijp nu bijvoorbeel beter hoe theater werkt. Aan het begin van mijn voorstelling creër ik bewust een veld, waardoor een ondefinieerbaar contact met de zaal ontstaat. Een contact dat horen en zien ontstijgt. Op die manier laat ik ze delen in mijn inzicht via het veld. Emoties komen ook door een bepaalde chemie in onze hersen tot stand. Die chemie maakt ons tot mensen. Als je geen emoties meer ervaart dan heb je de staat van ‘verlichting’ bereik. Dat zijn er maar weinigen. Wij zijn hier om uit te zoeken hoe die chemie werkt. Dat kan vaak alleen maar door moeilijke ervaringen. Ik zie tegenslagen daarom als onderdeel van het proces.

Hoe zie jij de toekomst?
Wat we met z’n allen geloven, bepaalt onze toekomst. Zo simpel is het. Ga maar eens tijdens een wedstrijd van Ajax tegen Feyenoord in het Feyenoor-vak zitten en probeer dan maar te blijven geloven dat Ajax gaat winnen. Dat lukt je niet! Zó sterk is de werking van gebundeld geloof. Als we daarom in staat zullen zijn om ons steeds meer los te gaan maken van veel programmaties die er in de wereld heersen, kan de wereld er heel anders uit gaan zien. Ik denk dat dit een kwestie van tijd is. Als we allemaal geloven dat het gaat lukken, lukt het altijd!